De-mo-kra-ti

Ordet demokrati kommer af græsk demos ‘folk’, ‘pøbel’ og kratos ‘magt, herredømme, vælde’.

 

Folkets styre. Læg specielt mærke til, hvordan virksomheder og rigmænd ikke er nævnt, men derimod sættes i en anden sammenhæng.

Inden for de klassiske styreformer adskilte demokrati sig fra monarki og tyranni, som er karakteriseret ved, at én person styrer, og fra aristokrati og oligarki, hvor nogle få personer styrer.

Der er over 30.000 lobbyister, der påvirker 75% af lovgivningen i EU. Hvor mange repræsentanter har du dernede, i vores “demokrati”?

Der blev i 2012 lavet en undersøgelse af lobbyismen i Danmark. Det er skræmmende læsning, f.eks. har over 60% af vores politikere kontakt med lobbyister flere gange om ugen, og de fleste føler sig påvirket af dem.

Hvor tit påvirker du demokratiet, ud over din stemme hver 4. år? Jeg har forsøgt at få forskellige højreorienterede politikere i tale i 2 år – ingen af dem vil tale med mig. De-mo-kra-ti?


The Guardian om lobbyisme i EU
Rapport om lobbyisme i Danmark