Begrebsforvirring – Skattelettelser er velfærd

Skattelettelser er også velfærd

 

Nej, det er det faktisk ikke. Når vi i Danmark taler om velfærd, taler vi om “velfærdsstaten” og “den skandinaviske velfærdsmodel”. Begge dele er “universelle velfærdsmodeller”, der inkluderer alle borgere. Modsat skattelettelser, der er en individuel velfærd.

Mere på Wikipedia